Bachelor of Education

Bachelor of Education is een internationaal erkende tweedegraads onderwijsbevoegdheid. Ik heb de Bachelor of Education gehaald door een studie als Docent Omgangskunde af te rondden. Als docent omgangskunde kun je diverse vakken geven in het MBO zoals Burgerschap, Sociale Vaardigheden en stagebegeleiding. Ook mag je in de gehele onderbouw van het VO lesgeven.

Als docent Omgangskunde biedt je onderwijs aan dat gericht is op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten. Vakinhoudelijk focus je bijvoorbeeld op communicatieve en sociale vaardigheden. Met je onderwijs wil je onder andere de reflectieve en coachende vaardigheden van je studenten stimuleren.

Als docent Omgangskunde heb je kennis van onderdelen uit de:

Psychologie
Sociologie
Pedagogie
&
Onderwijskunde

Het stimuleren van de reflectieve en coachende vaardigheden van je studenten doe je omdat de studenten in hun vakgebied, bijvoorbeeld in de zorg, het onderwijs of in een univormberoep op een bepaalde manier met mensen moeten omgaan.

Als docent geef je dus letterlijk Omgangskunde: Hoe ga je om met jezelf ? Hoe ga je om met anderen en hoe maak je wat van je leven? Je bent als docent in direct contact met je leerlingen, je praat met ze, coacht, geeft theorielessen, voorziet ze in individuele begeleiding en stimuleert waar nodig groepsgerichte discussies aan.  

Ik ben een CRKBO geregistreerd docent Omgangskunde


In het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs
staan zelfstandig werkende docent ingeschreven
die voldoen aan de kwaliteitscode voor Docenten.

Dit betekent overigens ook dat ik mijn diensten voor het beroepsonderwijs
BTW vrij kan aanbieden. 

Mijn ervaring als social worker en docent gecombineerd in het middelbaar beroepsonderwijs.

Geen slapende kennis, maar leer wat relevant voor jou en de fase van je ontwikkeling is.

Actueel en praktisch toepasbaar onderwijs, dat is wat studenten nodig hebben, wat ze leergierig maakt en wat ze in de leermodus brengt. Mijn ervaringen met het werken met jongeren en volwassen met bijvoorbeeld ADHD, PDDNOS, comorbide stoornissen, persoonlijkheids- gedrag- en agressie problematiek zorgen ervoor dat ik weet waar ik met opleiding gerelateerd onderwijs op in moet spelen.

Ik pas veelal mijn eigen of de praktijkervaringen van de studenten toe in de lesstof. Het begeleiden van intervisie en supervisie groepen voor studenten die stage lopen zijn erg waardevol. Het inspelen op actualiteiten zorgt voor gemotiveerde en betrokken studenten.  • CKBRO geregistreerd docent
  • Sociale-communicatieve vaardigheden
  • Ontwikkelings-Psychologie
  • Omgaan met problematisch gedrag
  • Omgaan met diversiteit
  • Jeugd en Opvoedhulp
  • Burgerschap
  • Intervisie / Supervisie
  • Student Coaching
Schakel mij in als docent Omgangskunde

Ik ben CRKBO geregistreerd.

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Stuur me een bericht.