Workshops & trainingen ter inspiratie en het aanleren of verbeteren van bepaalde vaardigheden.

Workshops zijn activiteiten waar interactieve deelname en contact met elkaar een belangrijke rol spelen. Je leert door te doen, te voelen en te ervaren, met elkaar. Een workshop kan zich over een dagdeel, een hele dag of meerdere dagen uitstrekken. 

Een training is een activiteit die de prestaties verbetert door het gebruik van specifieke fysieke of mentale oefeningen. Deze oefeningen kunnen gebaseerd zijn op theorie uit literatuur, de wetenschap of uit eigen ervaring. Een training kan een onderdeel uitmaken van een workshop. 

Het doel van de workshops en trainingen is om groepen en individuen te inspireren. De focus ligt op het aanleren of verbeteren van bepaalde vaardigheden. Je helpt mensen om kennis op te doen, een bepaald niveau te bereiken en progressie te boeken op specifieke onderdelen.

Als coach, trainer en docent heb ik ervaring in het geven van verschillende workshops en trainingen. 

Workshops als onderwijs activiteit

Workshops zijn een vorm van interactief onderwijs waarbij specifieke theorie en praktijkonderwijs samengevoegd worden. Workshops in het onderwijs zijn maatwerk.

De workshops worden specifiek toegespitst op de doelgroep, de leeftijd, het niveau en de leerbehoefte van de leerlingen. Als docent omgangskunde heb ik ervaring met het geven van workshops op basisscholen, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Ik ben een CRKBO geregistreerd docent.

In het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de kwaliteitscode voor Docenten.

Dit betekent overigens ook dat ik mijn diensten voor het beroepsonderwijs BTW vrij kan aanbieden. 


Voor meer informatie over mijn rol als docent omgangskunde en het interactief onderwijs,
Klik op onderstaande buttons

Workshop Zelfverdediging

Een workshop zelfverdediging is geschikt voor kinderen van de basisschool, of de onderbouw in het voorgezet onderwijs. 

Een workshop zelfverdediging is zowel educatief als sportief.
Bij de workshop zelfverdediging is het vooral lekker veel doen, met plezier voorop.  Afhankelijk van de ondervloer en de aanwezige materialen worden zowel staande als verdedigingstechnieken vanaf de grond doorgenomen. 

Respect, discipline en vertrouwen zijn de gedragscodes tijdens de workshop. Na de oefeningen is er tijd voor bezinning en feedback. Hoe kom jij voor jezelf op? Wat zijn onveilige situaties voor jou? Wat was de laatste keer dat jij je onveilig voelde? Wat doe jij al je boos bent? Waar ligt jouw grens? Wanneer ga je all-out en wanneer moet je je inhouden? Op grond waarvan maak jij je beslissingen? 

Afhankelijk van de doelgroep en het leerniveau van de kinderen werk ik aan bewustwording van het eigen kunnen, vergroten van het zelfvertrouwen en leren hoe je op een juiste manier assertief kunt handelen. Denk hierbij aan het maken van een juiste mentale beslissing of het adequaat fysiek reageren in onveilige situaties. 

Tijdens de workshop trainen we het doorzettingsvermogen, werken we aan fysieke vaardigheden en aan onderwerpen zoals zelfvertrouwen, overwinnen en durven. 

De begeleiding van de kinderen is altijd afgestemd op de leeftijd, interesses en mogelijkheden van het kind of de jongere. Maatwerk dus. 


Workshop Mentale kracht & Fysieke Weerbaarheid

Tijdens de workshop worden specifieke thema’s behandeld op het gebied van mentale kracht & fysieke weerbaarheid.

Stress, hoe ga je hier mee om? 
De 3 reactie mogelijkheden bij stress.

Conflicthantering, wat is een conflict?
De verschillende handelswijzen bij een conflict. 

Emoties, welke emoties zijn er en welke herken je?
Hoe ga jij met emoties van jezelf en anderen om?

Intuïtie, wat zegt je gevoel?
Wat is intuïtie en hoe gebruik je het?

Volgen & Leiden, wanneer volg je en wanneer neem je de leiding?
Ben jij van nature en volger of een leider?

 Vertrouwen, vertrouwen in jezelf en de ander.
Hoe bouw je vertrouwen op? Hoe werkt vertrouwen bij jou?

Meditatie, ademhaling, rust en bezinning
Manieren om je stress te reduceren, negatieve gedachten te beïnvloedden en te zoeken naar focus en balans.

Workshop voor (upcoming) professionals die werken met specifieke doelgroepen zoals moeilijk opvoedbare kinderen of volwassenen met moeilijk verstaanbaar of niet sociaal wenselijk gedrag. 

Of je nu in opleiding bent, stage loopt of al een baan hebt waarbij je veel met specifieke doelgroepen in contact bent, de workshop is erg leuk en  leerzaam en zorgt voor verbinding met de (beroeps)praktijk en met elkaar.

Workshop The Art of Living: Back to Nature

De workshop The Art of Living is een workshop waarbij contact met verschillende natuurelementen centraal staat.

Tijdens de workshop kom je in contact met verschillende elementen uit de natuur waar je de mens al duizenden jaren baat bij heeft en zijn heling uit haalt.
Een workshop Art of Living, geeft je rust, inzicht, ontspanning en leert je kracht te halen uit natuurlijke elementen. 

Meditatie
Ademhaling
Voeding
Boswandelingen
Vuurlopen
Kampvuur
Koud water zwemmen

Muziek
Expressie

De workshops vinden plaats op verschillende locaties in Nederland of omringende buurlanden. 
In overleg zijn de dagen of dagdelen, consumpties en overnachting bespreekbaar.

Heb je vragen of wil je meer weten over de mogelijkheden
voor workshops en trainingen?

Stuur me je vraag via onderstaand formulier